Vad är Soundtrap for Education?

En introduktionsvideo till Soundtrap som verktyg och hur det kan användas i undervisningen.

Lektionsplaner

Lektionsplaner för olika ämnen och åldrar.

Se här

Introduktionsguide

Lär dig hur du listar och hanterar användare i den här guiden, skapar uppdrag och använder nya funktioner i den här guiden.

Se här

Instruktionsvideor

Instruktionsvideor på svenska! Lär dig hur studion fungerar, spela in med mikrofon, använda loop biblioteket och mycket mer med vår utbildningsspecialist Pontus Wiklund.

Se här

NE läromedel

NEs Soundtrap integrerade digitala Läromedlet Musik 7–9 ger alla elever möjlighet att utveckla sin musikaliska kreativitet. Här likställs digitala verktyg med traditionella instrument för alla klassrumsaktiviteter och instruktioner så att både elev och lärare kan välja det verktyg som passar bäst för varje elev och varje undervisningssituation. Allt för att skapa en så demokratisk musikundervisning som möjligt.

Se här

Lektions Idéer

90+ olika sätt att använda Soundtrap.

Se här

Studiokarta

En komplett karta över studion och namn på alla knappar och funktioner som finns i studion.

Se här

Samarbetspartners

NE Logo

Om NE
NE är ett kunskapsföretag som i dag utvecklar digitala läromedel och tjänster som möter dagens och morgondagens kunskapsbehov. Alltid med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. Läs mer på www.ne.se

Make Music Matter! Logo

Om Make Music Matter!
Make Music Matter! är ett nätverk och en digital plattform där akademi, skola, musik- och techbransch samverkar med det omgivande samhället för att sprida kunskap, innovation och nytänkande kring musik samt verka för att musik får sin rättmätiga plats i både skola och samhälle.

Syftet med Make Music Matter! är att ge barn och ungdomar verktyg för att tillägna sig musik som meningsbärande uttrycksform och kommunikationsmedel i innovativa miljöer som liknar musikbranschen och främjar entreprenörskap. Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i samarbete med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify, NE, Academy of Music and Business. Läs mer på www.makemusicmatter.se